Helpende handen gezocht!

Het is alweer september en dat betekent dat de gemeenteraad weer aan de slag gaat. Ook de Verenigde Senioren Partij gaat zich komend jaar inzetten voor de leefbaarheid en welzijn in Nieuwegein. Uiteraard altijd met nadruk op onze senioren

Aanstaande maart zijn er ook weer gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk doet de VSP ook weer mee, maar dit kunnen we niet zonder uw hulp. Wij zijn op zoek naar leden, van alle leeftijden, die ons willen helpen bij de taken en activeiten die nodig zijn voor en na de verkiezingen, bijvoorbeeld:

  • Gemeenteraadslid
  • Fractielid
  • Ogen en oren van Nieuwegein
  • Campagne voerder
  • Flyeraar

Wilt u ons helpen in 1 van deze functies of op een andere manier een bijdrage bieden aan de VSP, neem dan vrijblijvend contact op met onze voorzitter Geert Zondag via het mail adres geertzondag09@gmail.com.

Fractieleden

Standpunten

Hieronder vindt u een aantal van onze belangrijkste standpunten. U kunt ze hier allemaal lezen.

Afval

Gezien de discussie over bronscheiding versus na-scheiding van afval, zijn wij tegen het afschaffen van de grijze container (restafval) en voor handhaving van de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer.

Armoede bestrijding

De gemeente Nieuwegein heeft een goed armoede beleid. Echter in die gevallen waar inwoners door de huidige bezuinigingsmaatregelen en de daaruit voortkomende stapeleffecten ( inkomsten lager en tegelijk lasten hoger) ongewild in ernstige problemen komen,

Cultuur

Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform faciliteren. Amateurkunst, kunstm

Neem contact met ons op