VSP stelt vragen over Ontwerplan Rijnenburg

De gemeente Utrecht heeft in februari een ontwerpstudie laten uitvoeren voor woningbouw plannen in Rijnenburg. In de ontwerpstudie zijn verschillende scenario's uitgewerkt, waarbij op te vallen is dat bij de woningbouwplannen er veel infrastructuur via Nieuwegein moeten lopen, bijvoorbeeld de verbindingsweg over de Galecopperlaan.

De VSP had duidelijk door dat, mochten deze plannen 1 op 1 overgenomen worden, dat de Nieuwegeinse inwoners er veel van zullen merken. Daarom hebben wij het college via een brief gevraagd op welke manier zij betrokken was met dit onderzoek.

Uit de reactie van het college bleek dat zij geen inspraak hebben gehad op het onderzoek. Wel heeft zij na het lezen van het rapport een reactie gegeven aan de gemeente Utrecht, waarin de gemeente aangeeft zich zorgen te maken over de ruimtelijke inpassing in Nieuwegein en de impact op de omgeving.

Wat de VSP betreft zullen we er goed op blijven monitoren of de gemeente voldoende betrokken blijft en dat Rijnenburg zo snel mogelijk een bijdrage levert aan het wonings te kort in onze regio.

Fractie

Verkiezingsprogramma

De Verenigde Senioren Partij heeft het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld!

U kunt het verkiezingprogramma downloaden en uitprinten

Neem contact met ons op