Search

Participatie

De VSP vindt het belangrijk dat onze gemeente voor onze jongeren een
aantrekkelijke gemeente is en blijft.
Gelukkig kunnen zij nu al gebruik maken van de voorzieningen die er zijn en
zoals die worden aangeboden door de vele verenigingen en instellingen.

Maar ook de oudere jeugd is belangrijk. Onderwijs en bedrijfsleven moeten
gezamenlijk zorgen voor voldoende stageplaatsen, zodat scholieren ook in de
eigen gemeente een leerplek kunnen vinden en deze later kunnen omzetten in
een echte werkplek.
Veel jeugdigen en jongeren hebben het prima naar de zin in onze gemeente.
De VSP vindt dat de plaatselijke overheid alles op alles moet zetten om deze
groep voor onze gemeenschap te behouden. Dit kan door het behoud van een
aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed onderwijs en stageplaatsen,
werkgelegenheid en adequate huisvesting. Ze zijn waardevol. We vinden het
belangrijk dat er voor alle leeftijdscategorieën voldoende recreatiemogelijkheden zijn.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »