Search

Onderwijs

Goed onderwijs geeft een goede start. De VSP vindt een goede ontwikkeling en
gelijke kansen daarbij voor elk kind van groot belang. Hiervoor is een goede
opvoeding en onderwijs op maat op de school van groot belang. De juiste
combinatie van vorming thuis en op school vormt de basis voor een positieve
ontwikkeling in het verdere leven. Ouders dragen de eerste
verantwoordelijkheid voor hun kinderen, de overheid en de verschillende
organisaties helpen daarbij.
Ondersteuning in dit proces begint al bij het consultatiebureau. Ook de
voorschoolse opvang, het basis- en voorgezet onderwijs, het Centrum voor
Jeugd en Gezin participeren in de ontwikkeling van het kind.
De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting
voor het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs (renovatie/nieuwbouw).
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van
het schoolgebouw. De VSP vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs
krijgen in een kwalitatief goed schoolgebouw waar energiebesparende
maatregelen en onderwijskundige functionaliteiten in meegenomen zijn. Op die
manier kan er kwalitatief goed onderwijs gegeven worden, gebruik makend van
toekomstbestendige voorzieningen.

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »