Search

Sport en bewegen

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Dat
geldt zeker voor onze jongeren. Deelname aan een vereniging is goed voor de
ontwikkeling van kinderen op sociaal gebied waarbij met elkaar iets wordt
bereikt. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordt
gestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bod
komen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen,
zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomen
zo obesitas.
Wij stellen vast dat zowel de binnen- en de buitensport in onze gemeente goed
op orde zijn en goed in staat zijn hun sportieve – en recreatieve activiteiten
adequaat aan te bieden. Van belang is dat deze gunstige positie wordt
vastgehouden. Dat is een belangrijke opdracht voor de clubbesturen en de VSP
steunt hen daarin zodat onze accommodaties op en top in orde zijn.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »