Search

Woningen voor Nieuwegeiners

De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen
(zeventig procent) handhaven. Ook vraagt de VSP aandacht voor de
zogenaamde middengroepen, zij die teveel verdienen voor een sociale
huurwoning maar te weinig voor de “echte” vrije sector. Woonmobiliteit voor
senioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel.
De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar en
toekomstbestendig bouwen.
De VSP is tegen bouwen in het groen en tegen het plaatsen van windmolens in
de nabijheid (nadelige effecten) van woonwijken en voor de plaatsing van
goede geluidsschermen voor de wijken vlak naast de hoofdwegen.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »