Search

Armoede bestrijding

Armoedebeleid blijft een belangrijke pijler van ons sociale beleid. Wie kan
werken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijn
schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ook
belangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid.

Er bestaat een groep mensen met een afstand tot de samenleving. Deze
mensen leven vaak in een sociaal isolement, voelen zich onveilig door onder
andere psychische en/of fysieke problemen, laaggeletterdheid of analfabeet zijn
of door leeftijd niet meedoen. Vooral kinderen kunnen door de situatie van hun
ouders sociaal worden buitengesloten. Bekend is dat deze mensen vaak de
overheid en zorg mijden en weinig tot geen vertrouwen in instanties hebben.
Deze groep mensen is door COVID-19 alleen maar groter is geworden. De zorg
heeft deze mensen niet voldoende bereikt. De VSP wil dat deze groep mensen
actief benaderd moet worden door de zorg-, welzijns-en gemeentelijke
organisaties en woningcorporaties (samenwerkingspartners). De VSP wil dat er
extra aandacht gegeven wordt aan hulp en ondersteuning voor mensen met
afstand tot de samenleving door samen met de samenwerkingspartners een
(regionaal) plan van aanpak op te stellen.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »