Koopkracht gepensioneerden

In de afgelopen 10 jaar is de koopkracht van gepensioneerden flink gedaald,
met soms meer dan 30%. De VSP wil dat er extra aandacht komt voor mensen
die daardoor in financiële problemen dreigen te komen.