Search

De wijkbus 565 Vreeswijk-CityPlaza vv gaat met ingang van maandag 15 april uitbreiden door het enorme succes dat deze lijn heeft. Ruim 2 jaar geleden werd er gestart met deze lijn die gerund wordt door vrijwillige chauffers uit onze gemeente begeleidt door Peter en Mandy van het Vrijwiligershuis. Door het succes gaat er nu een tweede bus rijden en zal er per kwartier een bus rijden ipv per half uur( zie volledige dienstregeling). De VSP is erg blij met dit initiatief en ons raadslid Robert Scholten (vrijwillig chauffeur vanaf het eerste begin) is dan ook erg trots op zijn collega’s en hoopt dat er nu ook gewerkt gaat worden aan de volgende stap, gratis OV te beginnen met de ouderen!

Gezellige drukte op de markt vandaag, fijne gesprekken en veel waardering voor onze inzet!

In het AD van maandag 18 maart staat een uitgebreid artikel over het meldpunt “Stadswarmte Klachten Eneco”. In een maand tijd zijn er zo’n 600 klachten binnengekomen, vooral over de hoge vaste kosten. De PvdA in de Utrechtse raad heeft dit initiatief opgezet en de VSP wil dit van harte ondersteunen omdat ook hier bij ons in Nieuwegein bijna 50% van de woningen is aangesloten op stadsverwarming en het aantal toeneemt. Ook zijn ons veel klachten bekend over de vaste lasten( een gemiddeld gezin is aan Eneco bijna 2,50 euro per dag kwijt zonder nog maar iets ontvangen te hebben), de starheid van Eneco en het ontbreken van een marktwerking door meerdere aanbieders toe te laten op het warmtenet. Het feit dat Eneco de vaste lasten(het vastrecht) tot bijna het maximum opschroeft wordt uitgelegd door Eneco als het feit dat ze niet afhankelijk willen zijn van de teruglopende afnames.(dus onze inwoners worden bestraft voor het zuinig omgaan met de energie ipv dat ze worden beloond) Wat ons betreft moet het afgelopen zijn met deze monopolie praktijken!

De fractie van de VSP wil het college de volgende vragen stellen:

 1. Kent u de vele klachten die er in onze gemeente zijn van onze inwoners over de levering en betaalbaarheid van warmte?
 2. Welke mogelijkheden ziet u, eventueel in samenwerking met de U10 gemeenten, om deze basisvoorziening beter te reguleren?
 3. Welke acties heeft u ondernomen richting de Rijksoverheid om de warmtewet aan te passen zoals afgelopen jaar in de media uitgebreid is toegelicht?
 4. Bent u het met ons eens dat er vanuit onze gemeente geen nieuwe aansluitingen meer zouden moeten worden gedaan op het warmtenet (als gevolg van de discussie “van het gas af”) zolang deze onwenselijke situatie blijft bestaan.
 5. Eerder is er al gesproken in de raad over de energiearmoede en zouden er diverse acties worden ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan?
 6. Welke acties heeft u ondernomen richting de leverancier Eneco?
 7. Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen om onze inwoners financieel te helpen?

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de tarieven vanaf 1 april 2024. Uit die mail of factuur blijkt dat de tarieven exorbitant verhoogd zijn. Ter illustratie: het abonnement voor de parkeergarages wordt ruim verdubbeld van €503,- in 2023 naar €1046,- vanaf 1 april. Of voor een parkeervergunning op straat van €70,- naar €146,-. Maar er zijn ook abonnementen die meer dan verdrievoudigd zijn.

Verder blijkt dat voor de parkeervergunningen op straat bewoners niet per brief geïnformeerd zijn over de verhoging maar gewoon een factuur hebben ontvangen voor het nieuwe kwartaal waaruit deze exorbitante verhoging blijkt. Bij parkeerservice staat de telefoon roodgloeiend met klachten en mensen die van slag zijn, en dat kunnen we ons goed voorstellen. Samen met een aantal partijen hebben we vragen gesteld hierover.

Wat blijkt nu er is een fout gemaakt in de tariefstelling en worden de nieuwe tarieven teruggedraaid!

Tijdens de behandeling van de kadernota van de RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) werd duidelijk dat het college de afgelopen jaren verzuimd heeft de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het verbetertraject. Dit traject werd ingezet na de grote financiële tegenvallers die aan het licht kwamen half 2021. Vanaf april zal het college de raad informeren over de voortgang!

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de Schans. De VSP is klaar voor de toekomst en gaat net als de afgelopen 2 jaar het gesprek aan met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

PRAAT MEE MET DE VSP!

Gisteren bezocht de fractie van de VSP samen met de rest van de raad de oude Prodent fabriek in Amersfoort. Hier gaan wonen, ondernemen en evenementen goed samen. Mooi om inspiratie op te doen dat kan helpen bij bijvoorbeeld plannen met de Persilfabriek.

Heeft u zelf ideeën voor de Persilfabriek? Laat het de fractie weten!

De wijkbus 565 Vreeswijk-CityPlaza vv gaat met ingang van maandag 15 april uitbreiden door het enorme succes dat deze lijn heeft. Ruim 2 jaar geleden werd er gestart met deze lijn die gerund wordt door vrijwillige chauffers uit onze gemeente begeleidt door Peter en Mandy van het Vrijwiligershuis. Door het succes gaat er nu een tweede bus rijden en zal er per kwartier een bus rijden ipv per half uur( zie volledige dienstregeling). De VSP is erg blij met dit initiatief en ons raadslid Robert Scholten (vrijwillig chauffeur vanaf het eerste begin) is dan ook erg trots op zijn collega’s en hoopt dat er nu ook gewerkt gaat worden aan de volgende stap, gratis OV te beginnen met de ouderen!

Gezellige drukte op de markt vandaag, fijne gesprekken en veel waardering voor onze inzet!

In het AD van maandag 18 maart staat een uitgebreid artikel over het meldpunt “Stadswarmte Klachten Eneco”. In een maand tijd zijn er zo’n 600 klachten binnengekomen, vooral over de hoge vaste kosten. De PvdA in de Utrechtse raad heeft dit initiatief opgezet en de VSP wil dit van harte ondersteunen omdat ook hier bij ons in Nieuwegein bijna 50% van de woningen is aangesloten op stadsverwarming en het aantal toeneemt. Ook zijn ons veel klachten bekend over de vaste lasten( een gemiddeld gezin is aan Eneco bijna 2,50 euro per dag kwijt zonder nog maar iets ontvangen te hebben), de starheid van Eneco en het ontbreken van een marktwerking door meerdere aanbieders toe te laten op het warmtenet. Het feit dat Eneco de vaste lasten(het vastrecht) tot bijna het maximum opschroeft wordt uitgelegd door Eneco als het feit dat ze niet afhankelijk willen zijn van de teruglopende afnames.(dus onze inwoners worden bestraft voor het zuinig omgaan met de energie ipv dat ze worden beloond) Wat ons betreft moet het afgelopen zijn met deze monopolie praktijken!

De fractie van de VSP wil het college de volgende vragen stellen:

 1. Kent u de vele klachten die er in onze gemeente zijn van onze inwoners over de levering en betaalbaarheid van warmte?
 2. Welke mogelijkheden ziet u, eventueel in samenwerking met de U10 gemeenten, om deze basisvoorziening beter te reguleren?
 3. Welke acties heeft u ondernomen richting de Rijksoverheid om de warmtewet aan te passen zoals afgelopen jaar in de media uitgebreid is toegelicht?
 4. Bent u het met ons eens dat er vanuit onze gemeente geen nieuwe aansluitingen meer zouden moeten worden gedaan op het warmtenet (als gevolg van de discussie “van het gas af”) zolang deze onwenselijke situatie blijft bestaan.
 5. Eerder is er al gesproken in de raad over de energiearmoede en zouden er diverse acties worden ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan?
 6. Welke acties heeft u ondernomen richting de leverancier Eneco?
 7. Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen om onze inwoners financieel te helpen?

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de tarieven vanaf 1 april 2024. Uit die mail of factuur blijkt dat de tarieven exorbitant verhoogd zijn. Ter illustratie: het abonnement voor de parkeergarages wordt ruim verdubbeld van €503,- in 2023 naar €1046,- vanaf 1 april. Of voor een parkeervergunning op straat van €70,- naar €146,-. Maar er zijn ook abonnementen die meer dan verdrievoudigd zijn.

Verder blijkt dat voor de parkeervergunningen op straat bewoners niet per brief geïnformeerd zijn over de verhoging maar gewoon een factuur hebben ontvangen voor het nieuwe kwartaal waaruit deze exorbitante verhoging blijkt. Bij parkeerservice staat de telefoon roodgloeiend met klachten en mensen die van slag zijn, en dat kunnen we ons goed voorstellen. Samen met een aantal partijen hebben we vragen gesteld hierover.

Wat blijkt nu er is een fout gemaakt in de tariefstelling en worden de nieuwe tarieven teruggedraaid!

Tijdens de behandeling van de kadernota van de RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) werd duidelijk dat het college de afgelopen jaren verzuimd heeft de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het verbetertraject. Dit traject werd ingezet na de grote financiële tegenvallers die aan het licht kwamen half 2021. Vanaf april zal het college de raad informeren over de voortgang!

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de Schans. De VSP is klaar voor de toekomst en gaat net als de afgelopen 2 jaar het gesprek aan met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

PRAAT MEE MET DE VSP!

Gisteren bezocht de fractie van de VSP samen met de rest van de raad de oude Prodent fabriek in Amersfoort. Hier gaan wonen, ondernemen en evenementen goed samen. Mooi om inspiratie op te doen dat kan helpen bij bijvoorbeeld plannen met de Persilfabriek.

Heeft u zelf ideeën voor de Persilfabriek? Laat het de fractie weten!