Search

Gemeentelijke financiën

Veel mensen denken ten onrechte dat het de gemeente is die via de OZB veel
van de burgers vraagt en dat de landelijke politiek terughoudend is. De
werkelijkheid is beduidend anders: slechts 3% van de lasten worden door de
gemeenten in rekening gebracht, 97% door andere overheden, vooral het Rijk.
Onze gemeente is een relatief goedkope woongemeente gebleven. Jaarlijks
wordt dit in onafhankelijke rapportages aangetoond.
De VSP wil in de komende bestuursperiode een solide financieel beleid voor
onze gemeente. Participerend begroten is het uitgangspunt. Als het goed gaat
rekening houden met tegenvallers zodat er een goede reserve positie ontstaat
en zo min mogelijk schommelingen in de gemeentelijke lasten veroorzaakt. Dat
is voor al onze inwoners heel belangrijk, lage woonlasten liefst onder het
landelijk gemiddelde. De VSP wil investeren en impulsen geven aan de
fysieke- en sociale infrastructuur. Aanpassing van gemeentelijke bijdragen door
onze inwoners kan alleen bij intensivering van beleid of door kortingen van
hogere overheden.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »