Search

Verenigingsleven

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet van
onze inwoners en verenigingen en niet de overheid met alle betuttelende
regeltjes of ingewikkelde subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingen
zijn bepalend voor de kwaliteit van ons leven en ons welbevinden. Ze zijn voor
veel mensen van groot belang voor een plezierige dag invulling, voor
ontmoeting en begeleiding, voor hulp en zorg. Onze maatschappij kan niet
zonder al die mantelzorgers, collectanten, organisatoren en stille krachten.
Sportclubs, zangkoren, muziekverenigingen of kerken kunnen zonder
vrijwilligers niet functioneren.
De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in
samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het
functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn.
Daarom kiest de VSP juist voor deze groep. Ons hele beleid en ons bestaan als
lokale politieke partij richt zich op ouderen, vrijwilligers en verenigingen. De
gemeente kent een vrijwilligershuis, met onder andere een collectieve
vrijwilligersverzekering.
Al onze wijk en buurtverenigingen, de sportclubs, maar ook de culturele
organisaties of muziekbeoefenaars hebben nooit tevergeefs een beroep op de
VSP gedaan. Ook in de komende bestuursperiode kunnen zij op ons rekenen.
De VSP blijft van mening dat voorzieningen dichtbij aanwezig moeten zijn, het
liefst in de eigen vertrouwde woonomgeving. In het kader van wijk en
buurtgericht werken kunnen deze activiteiten ook gefaciliteerd worden. Met
name de zorg dat de accommodaties ook voor de toekomst verzekerd kunnen
zijn van (groot)onderhoud om de kwaliteit te waarborgen. De VSP wil dat de
gemeente hier een proactieve rol in neemt zowel qua kennis als financiering.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »