Search

Gezonde leefomgeving

De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de
bewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spel
staat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie en
daadkrachtige plannen.
Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs,
verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof en
stikstofdioxide worden ook op plaatselijk niveau steeds belangrijker. Daar waar
dit in de wijken aanpassingen vereist, moeten de inwoners van meet af aan
kunnen meedenken en meepraten. De gemeente initieert voldoende
uitbereiding van laadpunten, in lijn met de verwachte opmars van electrisch
rijden.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »