Search

Cultuur

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Dat
geldt zeker voor onze jongeren. Het lidmaatschap van een vereniging is goed
voor de ontwikkeling van kinderen. Op sociaal gebied waarbij met elkaar iets
wordt bereikt, samenwerking plaatsvindt, verantwoordelijkheid wordt
bijgebracht. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordt
gestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bod
komen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen,
zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomen
zo obesitas.
De VSP wenst de positieve houding van de gemeente op het gebied van kunst
en cultuur en het faciliteren van amateurkunst ook in de komende periode van
harte te ondersteunen.
Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele
mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen
betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform
faciliteren. Amateurkunst, kunstmarkten dienen gestimuleerd te worden. Tevens
dient men rekening te houden dat cultuur één van de belangrijkste factoren is
rondom meedoen en integratie.

De bibliotheek is meer en meer de huiskamer van Nieuwegein, naast het lenen
van boeken worden er diverse activiteiten gehouden zoals talentontwikkeling,
kennis opdoen en genieten van cultuur. De VSP wil dat het bibliotheekwerk
optimaal ondersteund blijft worden.

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »