Search

Vragen over Stadsver(w)arming aan het college van B&W

In het AD van maandag 18 maart staat een uitgebreid artikel over het meldpunt “Stadswarmte Klachten Eneco”. In een maand tijd zijn er zo’n 600 klachten binnengekomen, vooral over de hoge vaste kosten. De PvdA in de Utrechtse raad heeft dit initiatief opgezet en de VSP wil dit van harte ondersteunen omdat ook hier bij ons in Nieuwegein bijna 50% van de woningen is aangesloten op stadsverwarming en het aantal toeneemt. Ook zijn ons veel klachten bekend over de vaste lasten( een gemiddeld gezin is aan Eneco bijna 2,50 euro per dag kwijt zonder nog maar iets ontvangen te hebben), de starheid van Eneco en het ontbreken van een marktwerking door meerdere aanbieders toe te laten op het warmtenet. Het feit dat Eneco de vaste lasten(het vastrecht) tot bijna het maximum opschroeft wordt uitgelegd door Eneco als het feit dat ze niet afhankelijk willen zijn van de teruglopende afnames.(dus onze inwoners worden bestraft voor het zuinig omgaan met de energie ipv dat ze worden beloond) Wat ons betreft moet het afgelopen zijn met deze monopolie praktijken!

De fractie van de VSP wil het college de volgende vragen stellen:

  1. Kent u de vele klachten die er in onze gemeente zijn van onze inwoners over de levering en betaalbaarheid van warmte?
  2. Welke mogelijkheden ziet u, eventueel in samenwerking met de U10 gemeenten, om deze basisvoorziening beter te reguleren?
  3. Welke acties heeft u ondernomen richting de Rijksoverheid om de warmtewet aan te passen zoals afgelopen jaar in de media uitgebreid is toegelicht?
  4. Bent u het met ons eens dat er vanuit onze gemeente geen nieuwe aansluitingen meer zouden moeten worden gedaan op het warmtenet (als gevolg van de discussie “van het gas af”) zolang deze onwenselijke situatie blijft bestaan.
  5. Eerder is er al gesproken in de raad over de energiearmoede en zouden er diverse acties worden ondernomen, wat zijn de resultaten hiervan?
  6. Welke acties heeft u ondernomen richting de leverancier Eneco?
  7. Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen om onze inwoners financieel te helpen?

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »