Search

Ondersteuning (Geynwijs)

Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning loopt in Nieuwegein,
redelijk goed. Het vervolg daarop brengt veel grote veranderingen met zich
mee. Het gaat over activeren van buurtbeleid, wijkplatforms en eigen
initiatieven, maar ook over bestaande instellingen en hun zorg- en welzijnstaken.
Een integrale aanpak op bestuurlijk niveau is noodzakelijk met duidelijke visies
en planontwikkeling. Vele organisaties zijn hierbij betrokken. Gebruik het
potentieel van de mensen en hun onderlinge verbanden om de aanpak te
versterken.
De verdere ontwikkeling van onze stad brengt een aantal risico’s mee die
integraal in de plannen meegewogen moeten worden. Duurzaamheid speelt
een belangrijke rol maar welzijn evenzo. Dat betreft dan de gevolgen van
geluidsoverlast, verslechtering van luchtkwaliteit, risico’s extra verkeer en

mobiliteit, bouwactiviteiten en nijverheid. Het streven naar een optimale balans
tussen mens, omgeving en economie betekent voor onze stad ook dat binnen
ontwikkelingen en projecten ook de maatschappelijke en gezondheidsaspecten
meegenomen worden.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »