Search

Gezondheid

Fitte ouderen leven langer in gezondheid en maken zich langer nuttig in de maatschappij. Ouderen spelen hierin een belangrijke rol o.a. als vrijwilliger, mantelzorger en oppas voor de kleinkinderen. De samenleving profiteert van gezonde ouderen.

De VSP maakt zich op alle fronten sterk om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven, een goede gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. De VSP wil dat oudere inwoners inzicht krijgen welke mogelijkheden er zijn om fit te worden en/of te blijven.

De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad worden gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijn bij bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat de gemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met, bijvoorbeeld, de Maag, Darm en Lever – Stichting.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »