Woonzorgzones

Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten van
woonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moet
het verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen van
senioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg en een groot
aantal activiteiten – vaak vrijwillig – teneinde te voorkomen dat senioren in hun
eigen woning vereenzamen. In het kader van de participatiemaatschappij
verdient het concept woonzorg zones continue aandacht.