Search

Werk en ondersteuning

De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk mee
kunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht. Een goede
samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passende
ondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.
De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering en intergratie
van statushouders te bevorderen. Naast het aandacht schenken aan taal en
gewoontes blijkt het heel nuttig om ook programma’s uit te werken over hoe
men moet solliciteren en zich moet presenteren en hoe belangrijk geletterdheid
daarbij is.
De gemeente heeft een economische visie met de nadruk op o.a.
werkgelegenheid. Dit impliceert dat de gemeente een belangrijke rol moet
spelen in de economische ontwikkelingen in onze stad. Dit vraagt om goede
stadspromotie, samenwerking met bedrijven en instellingen en een helder zicht
op veranderende economische omstandigheden, nieuwe technologische
ontwikkelingen, enz. Aandacht voor ZZP-ers wordt steeds belangrijker.
Zorgpunt voor de VSP is het ontbreken van aandacht en gemeentelijk beleid
voor leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van werk door 55-plussers. Dit moet zo
snel mogelijk worden opgepakt.
De Haagse politiek laat graag en jubelend weten dat de wereldwijde crisis
voorbij is, dat de werkloosheid afneemt en de koopkracht groeit. De
werkelijkheid is helaas anders en de praktijk weerbarstig. Want heel veel
mensen merken helemaal niets van de verbeteringen: de portemonnee blijft al
jaren even leeg en ook landelijke partijen moeten steeds meer toegeven dat

niet iedereen de voordelen ondervindt. Veel 55+ers zijn kansloos op de
arbeidsmarkt, grote groepen in de samenleving zijn aangewezen op de bijstand
of moeten noodgedwongen gebruik maken van de schuldhulpverlening.
De VSP blijft zich hard maken voor het voorkomen van financiële problemen.
Dit kan door de optimale inzet van de organisaties die in direct contact staan
met inwoners. Door vroegtijdige signalering kunnen snel de juiste maatregelen
worden getroffen en de juiste instanties worden ingeschakeld.
Daarna moet snel en doelmatig worden opgetreden. Lange wachttijden zijn uit
den boze. Adequate hulp en begeleiding moet leiden tot een kortdurende aanpak en een succesvolle uitkomst.


Gemeentelijke budgetten en ambtelijke capaciteit moeten toereikend zijn. Waar
nodig dienen deze te worden verhoogd. Ondersteuning van organisaties die op
dit terrein actief zijn, blijft nodig en mag van de VSP niet alleen rekenen op
waardering maar extra middelen wanneer dit nodig is.

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »