Search

Verduurzaming van woningen

De VSP vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten geven voor
wat betreft duurzame ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we de voortzetting van
de stimuleringslening en de subsidiemogelijkheden voor verder verduurzaming
van woningen, sportaccommodaties, bedrijven en instellingen.
Het eerste dat zou moeten gebeuren is het opstellen van een helder
visiedocument waarin beschreven wordt welke keuzes we gaan maken als
gemeente. Dit zou een prima thema zijn om samen met de inwoners vorm te
geven. Vanuit deze visie dient de uitvoering hiervan voortvarend te worden
aangepakt. Hierbij moeten vooral initiatieven van burgers (bewonersgroepen),
bedrijven, instellingen en bewonersgroepen worden ondersteund. Bijvoorbeeld
bij de gezamenlijke opwekking van schone, zonne-energie.
Zowel landelijk als provinciaal zijn er vele regelingen, informatiekanalen en
subsidiemogelijkheden die mensen zelf in staat stellen actief te zijn. De VSP
bepleit het ruim bekend maken van dit soort informatie als een belangrijke
opdracht voor onze plaatselijke overheid.
Daarnaast moet de gemeente zich vooral inzetten voor de verduurzaming van
de eigen gebouwen en bij die accommodaties waarop invloed kan worden
uitgeoefend. We denken daarbij bijvoorbeeld aan scholen, wijkgebouwen en de
sportzalen. Ook de woningbouwverenigingen, met veel vastgoed, behoren daar
vanzelfsprekend bij. Een verstandige mix van maatregelen en betaalbaarheid
heeft daarbij de voorkeur boven symboolpolitiek van een zonnepaneel hier en
driedubbel glas daar.

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »