Search

Woongenot voor senioren

Woongenot voor senioren
In Nieuwegein is nu 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners)
en tot 2035 zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! De vraag naar
levensloopbestendige en senioren woningen zal steeds maar groter worden.
Dit soort woningen wordt veel te weinig gebouwd. Het gevolg is dat oudere
inwoners veel te lang vast zitten in te grote woningen. Jammer, want bij
voldoende aanbod van levensloopbestendige en senioren-woningen zou
eindelijk meer doorstroming op gang komen in een markt die al lang op slot zit.
Dit woningprobleem heeft ertoe geleid dat Stichting Knarrenhof al 10 jaar
landelijk actief is met ontwikkeling en bouw van dit soort woningen. Knarrenhof
staat voor: “een plek waar mensen zelf hun eigen en gemeenschappelijke
woonruimte bepalen. Waar ze onderling afspreken elkaar te helpen, wanneer
dat nodig is. Een plek waar de woningen berekend zijn op een moment waarop
meer zorg nodig is. Een plek die duurzaam is en toch toegankelijk is voor
mensen met een krappere beurs. Waar autonomie, samen leven en privacy
hand in hand gaan”.
Ook in Nieuwegein zijn de plannen voor een Knarrenhof zeer actueel
geworden. Samen met Stichting Knarrenhof zijn inwoners van Nieuwegein al
enige tijd bezig om een Knarrenhof in Nieuwegein te realiseren. De VSP
ondersteunt deze vormen van wonen zeer en zou graag zien dat er structureel
in het ruimtelijke beleid op meer van dit soort concepten worden ingezet.
Het is van groot belang dat het aantal te bouwen woningen zo effectief mogelijk
wordt ingezet, gelet op de vraag naar zorgwoningen, de effecten van
demografische ontwikkelingen (meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen).
De VSP blijft zich hardmaken voor voldoende starterswoningen, goede

seniorenhuisvesting en betaalbare huurwoningen.
Door de landelijke ontwikkelingen dat ouderen en mensen met een beperking
langer zelfstandig moeten blijven wonen, is de behoefte aan levensbestendige
woningen groot. De VSP wil dan ook dat met de nieuwbouw, verbouw en/of
renovatie hiermee rekening wordt gehouden. Ontwikkelingen met betrekking tot
energiezuinig gebruik zullen scherp worden gevolgd.
De VSP is ook voorstander van het realiseren van woningen voor ouderen die
voorzien zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Door toepassing van digitale
mogelijkheden en moderne technieken kunnen ouderen langer en veiliger zelfstandig blijven wonen. Ook nieuwe woonconcepten en particuliere initiatieven op dit gebied ondersteunt de VSP volledig.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »