Search

Alle senioren kunnen meedoen

Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd moeten worden. De samenwerking werkt niet wanneer onze inwoners te laat, onvolledig of niet geïnformeerd worden.

De VSP vindt dat gemeentelijke taken binnen wet- en regelgeving zich meer moeten ontwikkelen in de richting van toetsen van plannen en het stimuleren van de maatschappij om zelf  inbreng te leveren. 

Voor de VSP zijn de ouderen speerpunt van beleid voor de komende jaren. Wij vinden dat met deze bevolkingsgroep door de Haagse politiek al jarenlang wordt gesold. Hoewel het juist deze generatie is die ons land na de oorlogsjaren heeft opgebouwd en de welvaart heeft gebracht, worden ze nu door vele politieke partijen aan de kant gezet. Bij ongewilde werkloosheid hebben ze nauwelijks kans op een acceptabele nieuwe baan. De gepensioneerden zien hun koopkracht verdampen en de zorg- en woonlasten enorm stijgen.

De ene keer zijn ouderen de mensen met de grootste kapitalen, die dus niets te klagen hebben. Dan weer worden ouderen weggezet als de mensen met de meeste zorgkosten en die daardoor te duur en te oud worden. De VSP ziet ouderen niet als een overbodige doelgroep maar (h)erkent deze inwoners als mensen met veel kwaliteit en potentieel, die onze gemeente nog veel te bieden hebben.

VSP vindt dat op deze bevolkingsgroep vol moet worden ingezet. In de levensfase tussen 65 – 75 jaar, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, kan de levenservaring, goede opleiding en vitaliteit optimaal benut worden voor de samenleving. In een evenwichtige mix tussen ontspanning en genieten mag worden verwacht dat zij hun talenten inzetten in vrijwilligerswerk, ondersteuning van hun kinderen en buurt, inzet in de directe omgeving.

Op latere leeftijd mogen juist zij van overheid en omgeving verwachten dat zij geholpen en ondersteund worden, waar het gaat om goede hulpmiddelen, hulp bij digitale zaken, adequate medische voorzieningen en passende huisvesting. Ouderen die op zichzelf willen blijven wonen krijgen van de VSP de mogelijkheid om hun huis aan te passen met een zogenaamde “Blijvers lening” hierdoor hoeven ouderen niet te verhuizen uit hun vertrouwde buurt.

De VSP wil dat de gemeente de openbare ruimte zo inricht dat ouderen met rollators of met een scootmobiel zonder gevaar en problemen zich kunnen voortbewegen.

Specifiek moet bekeken worden welke ondersteuning vanuit familie of buurt gegeven kan worden en welke hulp vanuit de gemeente georganiseerd moet worden om prettig oud te worden. De gemeente dient voorbereid te zijn op de sterke toename van het aantal mensen dat wordt geconfronteerd met dementie. Een blijvende vorm van aanpak is hiervoor nodig, zowel op het gebied van verzorging, begeleiding en huisvesting.

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »