Search

Afval

Op het gebied van afvalverwerking wil de VSP de nieuwe werkwijze van
afvalinzameling nauwkeurig volgen en waar nodig meteen ingrijpen om onze
maximale mix, van dienstverlening, afvalbeperking en kostenbeheersing, te
vervolmaken. Inspraak van onze inwoners dient gestimuleerd te worden om
draagvlak te krijgen voor veranderingen. De VSP wil de laatste ontwikkelingen
en onderzoeken betrekken bij keuzes die zorgvuldig gemaakt dienen te worden.
Ieder huishouden moet gebruik kunnen maken van de grijze container
(restafval), de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer.
Verder wil de VSP dat het grofvuil weer gratis wordt opgehaald na afspraak om
zwerfafval en overlast te voorkomen

Een continue programma om bewustzijn over afval te promoten zien we graag vorm krijgen gericht op alle leeftijdsgroepen.

Uncategorized

Kerstactie VSP geslaagd

De afgelopen weken heeft de VSP veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de kerstactie “ wie gunt u deze dagen een extra steuntje in de rug?”. Vandaag ging

Verder Lezen »