Search

Standpunten per categorie

  • Nieuwegein en buiten
  • Nieuwegeinse dienstverlening
  • Opgroeien in Nieuwegein
  • Samen zijn met Nieuwegein
  • Wonen in Nieuwegein
  • Zorgen voor Nieuwegein(ers)

Gezonde leefomgeving

Groen en onderhoud

Veiligheid in je leefomgeving

Vervoer en parkeren

De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekomst staat centraal; niet geloof maar gedrag; niet de groep maar het individu.

 

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, jong en oud. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden.

 

De VSP is een stabiele lokale partij, die graag samenwerkt met andere partijen en nog altijd een beweging is die trouwe schare sympathisanten blijvend aan zich weet te binden. In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. Maar hoe is het dan mogelijk dat de VSP onverminderd populair is gebleven?

De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekomst staat centraal; niet geloof maar gedrag; niet de groep maar het individu.

 

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, jong en oud. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden.

 

De VSP is een stabiele lokale partij, die graag samenwerkt met andere partijen en nog altijd een beweging is die trouwe schare sympathisanten blijvend aan zich weet te binden. In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. Maar hoe is het dan mogelijk dat de VSP onverminderd populair is gebleven?

Weet wat de mensen willen

De VSP vertegenwoordigt onze achterban in de politiek van Nieuwegein. Willen we krachtig en sterk overkomen dan moeten we met gezag kunnen spreken. Dat betekent dat onze mensen kennis van zaken moeten hebben. Maar ook dat we de algemene opvattingen van de inwoners moeten kennen. We zijn actief en betrokken, daarom zien we VSP veel in de samenleving. Zo houden we contact. Weten wat de mensen willen betekent niet dat we de persoonlijke belangenbehartiger zijn om individuele wensen te vervullen, daarvoor bestaan andere middelen. Wij zijn er voor iedereen.

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, oud en jong. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden.

 

Lokale partij of landelijke politiek

Een lokale politieke partij heeft twee belangrijke kenmerken. De eerste is dat de VSP alleen actief is binnen de eigen gemeentegrenzen. Het geeft daarmee meteen aan voor wie de lokale partij zich inzet: voor de inwoners uit de eigen gemeente in de eigen gemeenteraad. En daarvoor is de lokale democratie ook bedoeld. Inwoners beslissen zelf over de zaken die aan de orde zijn in hun eigen wijk, buurt of straat. Hun ideeën en inzet zijn bepalend voor wat er moet gebeuren. De VSP is zo ’n lokale partij die zich al ruim 20 jaar uitsluitend inzet voor onze bevolking en voor niemand anders.

Een tweede kenmerk van een lokale partij is dat het geen enkele verbintenis heeft met een landelijke partij die vertegenwoordigd is in Den Haag. Een lokale partij is daarmee onafhankelijk en zelfstandig. In tegenstelling tot landelijke partijen in een gemeenteraad.

Het belangrijkste verschil tussen een lokale partij als de VSP of een landelijke partij is daarmee helder: de VSP is er voor de eigen inwoners.

 

Voor senioren en ook voor iedereen

Sommige politieke partijen kiezen er voor om in de politiek geloofsgetuigenissen uit te dragen of kiezen bewust voor oppositie. Overal een mening over hebben, maar geen verantwoordelijkheid willen dragen. VSP echter kiest voor het realiseren van doelen. We willen wat bereiken. Naast de drie hoofdzaken, ouderen, verenigingen en vrijwilligers, is dat een solide financieel beleid als onderliggende basis van al het gemeentelijk handelen. Nadrukkelijk er voor zorgen dat de gemeente Nieuwegein een sterk sociaal beleid voert voor de mensen die hier wonen en werken. En natuurlijk doelmatig handelen zodat er een hoog voorzieningenniveau beschikbaar is en een adequate dienstverlening tegen zo reëel mogelijke woonlasten die alleen kunnen worden aangepast bij beleidsintensiveringen.

 

Ervaring met nieuwe perspectieven

VSP richt zich primair op de eigen bevolking en omgeving, maar beperkt zich daartoe niet. Veel van de maatschappelijke ontwikkelingen komen voort uit mondiale gebeurtenissen, Europese beslissingen of Haagse keuzen. Wij volgen dit allemaal zeer intensief, denken erover na, publiceren erover en betrekken het in onze standpunten. De VSP is voorstander is van regionale samenwerking zonder echter de eigen inwoners uit het oog te verliezen. Samen sta je sterker en kun je meer, maar samenwerking in de regio moet wel iets toevoegen voor onze inwoners.