Search

Digitale en fysieke dienstverlening

De belangrijkste taak die de gemeente heeft is die van een goede
dienstverlening voor alle burgers. Het gaat dan om het leveren van een pakket
aan voorzieningen en diensten die in overeenstemming zijn met de behoeften
van onze inwoners. En waarbij het niveau van het aangebodene past bij de
kosten die ermee zijn gemoeid. Zoals voor elk product geldt ook nu een juiste
prijs-kwaliteit verhouding. In een aantal gevallen heeft de burger, maar ook de gemeente zelf, geen keuze omdat er sprake is van een monopoliepositie, zoals bij de uitgifte van paspoorten.

De VSP vindt dat in het bijzonder de digitale samenleving grote voordelen geeft
voor mensen om mee te doen en op de hoogte te zijn. Via internet zijn
raadsvergaderingen te volgen, aanvragen te doen, meldingen te maken, enz.
Wie wil weten wat er in zijn omgeving voor ontwikkelingen spelen of welke
aanvragen zijn gedaan kan zich gratis abonneren op die informatie. Hij of zij
blijft op de hoogte, ook al bevindt men zich aan de andere kant van de wereld.


Alle gemeenten in Nederland, en dus ook Nieuwegein, werken op dit moment
aan het verder optimaliseren van de dienstverlening. Eén van de ontwikkelingen
daarbij is het verder door ontwikkelen van burgerzaken en Klant Contact
Centrum (KCC) inclusief de digitale dienstverlening. Hierin wordt alle contacten
van inwoners met de gemeente gestroomlijnd, waardoor er sneller wordt
geantwoord en zaken worden afgehandeld. De VSP ondersteunt deze
werkwijze van harte en gaat er van uit dat de gemeente er alles aan zal gaan
doen om de digitale dienstverlening optimaal te maken voor onze inwoners.


Toch kan in een aantal gevallen de digitale dienstverlening en de fysieke
afstand tot het gemeentehuis te groot zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor oudere
mensen of inwoners met een beperking. Nu al kent onze gemeente het systeem
van huisbezoek of het werken met afspraken. De VSP vindt dat dit tot de
standaard dienstverlening van de gemeente behoort te zijn en daar waar
mensen dit willen zij thuis worden bezocht door ambtenaren of aan de
gemeente gelieerde instellingen. Verder vindt de VSP dat de gemeente alles in
het werk moet stellen om de dienstverlening in met name de wijken op niveau
te houden of uit te breiden. Naast de eigen gemeentelijke dienstverlening wil de
VSP ook dat de gemeente de zelfstandige partijen als bijvoorbeeld PostNL
aanzet tot betere dienstverlening.
De VSP hecht aan een goed beveiligde digitale omgeving van de gemeentelijke software waarin de gegevens van onze inwoners niet in verkeerde handen kunnen komen. Voorkomen moet worden dat de gemeente door hackers ‘gegijzeld’ kan worden.

Nieuws

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de

Verder Lezen »

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de

Verder Lezen »