Search

Wijk en buurtgericht werken

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullenbij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hunwijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.Buurtcentra als kloppend hart zullen ondersteund moeten worden om eenstukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/wijk.De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en […]

Verenigingsleven

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet vanonze inwoners en verenigingen en niet de overheid met alle betuttelenderegeltjes of ingewikkelde subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingenzijn bepalend voor de kwaliteit van ons leven en ons welbevinden. Ze zijn voorveel mensen van groot belang voor een plezierige dag invulling, voorontmoeting en begeleiding, voor […]

Cultuur

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Datgeldt zeker voor onze jongeren. Het lidmaatschap van een vereniging is goedvoor de ontwikkeling van kinderen. Op sociaal gebied waarbij met elkaar ietswordt bereikt, samenwerking plaatsvindt, verantwoordelijkheid wordtbijgebracht. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordtgestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten […]

Alle senioren kunnen meedoen

Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd moeten worden. De samenwerking werkt […]