Search

Ondersteuning (Geynwijs)

Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning loopt in Nieuwegein,redelijk goed. Het vervolg daarop brengt veel grote veranderingen met zichmee. Het gaat over activeren van buurtbeleid, wijkplatforms en eigeninitiatieven, maar ook over bestaande instellingen en hun zorg- en welzijnstaken.Een integrale aanpak op bestuurlijk niveau is noodzakelijk met duidelijke visiesen planontwikkeling. Vele organisaties zijn hierbij betrokken. […]

Sport en bewegen

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Datgeldt zeker voor onze jongeren. Deelname aan een vereniging is goed voor deontwikkeling van kinderen op sociaal gebied waarbij met elkaar iets wordtbereikt. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordtgestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bodkomen. Kinderen die sociaal […]

Gezondheid

Fitte ouderen leven langer in gezondheid en maken zich langer nuttig in de maatschappij. Ouderen spelen hierin een belangrijke rol o.a. als vrijwilliger, mantelzorger en oppas voor de kleinkinderen. De samenleving profiteert van gezonde ouderen. De VSP maakt zich op alle fronten sterk om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven, […]

Welzijn en Zorg

Voor de VSP geldt dat iedereen mee moet kunnen doen aan het maatschappelijk leven – jong en oud- ongeacht maatschappelijke of economische positie. VSP wil dat mensen die zorg nodig hebben hier altijd ondersteuning voor krijgen, zowel de jeugd als ook de ouderenzorg moet excellent zijn in onze gemeente. Onze ouderen hebben tenslotte aan de […]