Search

Participatie

De VSP vindt het belangrijk dat onze gemeente voor onze jongeren eenaantrekkelijke gemeente is en blijft.Gelukkig kunnen zij nu al gebruik maken van de voorzieningen die er zijn enzoals die worden aangeboden door de vele verenigingen en instellingen. Maar ook de oudere jeugd is belangrijk. Onderwijs en bedrijfsleven moetengezamenlijk zorgen voor voldoende stageplaatsen, zodat scholieren […]

Onderwijs

Goed onderwijs geeft een goede start. De VSP vindt een goede ontwikkeling engelijke kansen daarbij voor elk kind van groot belang. Hiervoor is een goedeopvoeding en onderwijs op maat op de school van groot belang. De juistecombinatie van vorming thuis en op school vormt de basis voor een positieveontwikkeling in het verdere leven. Ouders dragen […]