Armoede bestrijding


De gemeente Nieuwegein heeft een goed armoede beleid. Echter in die gevallen waar inwoners door de huidige bezuinigingsmaatregelen en de daaruit voortkomende stapeleffecten ( inkomsten lager en tegelijk lasten hoger) ongewild in ernstige problemen komen, biedt de gemeente extra financiële ondersteuning. Dit geldt vooral voor senioren en kwetsbare emigranten die immers op generlei wijze hun inkomsten positie kunnen verbeteren.