Search

Vervoer en parkeren

De VSP wil dat senioren boven de 67 vrij kunnen reizen binnen de gemeenteNieuwegein. Hierdoor kunnen we onder andere deze ouderen uit een sociaalisolement halen. Wij zouden graag onderzocht zien welke mogelijkheden hetdoor de gemeente of in regioverband zelf gesubsidieerde vervoer hiervoor kanbieden.De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voorde […]

Veiligheid in je leefomgeving

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat overgeborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht,verkeersveiligheid, geen gevaarlijke activiteiten in woongebieden en nog veelmeer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels,restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeentemoet bij calamiteiten 24/7 bereikbaar zijn; […]

Gezonde leefomgeving

De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan debewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spelstaat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie endaadkrachtige plannen.Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs,verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof enstikstofdioxide worden ook op plaatselijk […]

Groen en onderhoud

Het achterstallige onderhoud van de buitenruimte in de wijken wordt aangepakt,maar is nog niet klaar. De VSP wil dat meldingen over de openbare ruimte metgrote voortvarendheid worden opgepakt. Zo snel mogelijk reparaties enonderhoud uitvoeren voordat de openbare ruimte achteruit gaat door vernielingof verrommeling. Nieuwegein moet een groene stad blijven met veelvoorzieningen. Er wordt niet gebouwd […]