Search

Vragen over Stadsver(w)arming aan het college van B&W

In het AD van maandag 18 maart staat een uitgebreid artikel over het meldpunt “Stadswarmte Klachten Eneco”. In een maand tijd zijn er zo’n 600 klachten binnengekomen, vooral over de hoge vaste kosten. De PvdA in de Utrechtse raad heeft dit initiatief opgezet en de VSP wil dit van harte ondersteunen omdat ook hier bij ons in Nieuwegein bijna 50% van de woningen is aangesloten op stadsverwarming en het aantal toeneemt. Ook zijn ons veel klachten bekend over de vaste lasten( een gemiddeld gezin is aan Eneco bijna 2,50 euro per dag kwijt zonder nog maar iets ontvangen te hebben), de starheid van Eneco en het ontbreken van een marktwerking door meerdere aanbieders toe te laten op het warmtenet. Het feit dat Eneco de vaste lasten(het vastrecht) tot bijna het maximum opschroeft wordt uitgelegd door Eneco als het feit dat ze niet afhankelijk willen zijn van de teruglopende afnames.(dus onze inwoners worden bestraft voor het zuinig omgaan met de energie ipv dat ze worden beloond) Wat ons betreft moet het afgelopen zijn met deze monopolie praktijken! De fractie van de VSP wil het college de volgende vragen stellen:

Foutje bedankt!

Deze week kregen bewoners en bedrijven met een parkeerabonnement voor de parkeergarages of een parkeervergunning voor het straatparkeren in Nieuwegein een mail of een factuur met de tarieven vanaf 1 april 2024. Uit die mail of factuur blijkt dat de tarieven exorbitant verhoogd zijn. Ter illustratie: het abonnement voor de parkeergarages wordt ruim verdubbeld van €503,- in 2023 naar €1046,- vanaf 1 april. Of voor een parkeervergunning op straat van €70,- naar €146,-. Maar er zijn ook abonnementen die meer dan verdrievoudigd zijn. Verder blijkt dat voor de parkeervergunningen op straat bewoners niet per brief geïnformeerd zijn over de verhoging maar gewoon een factuur hebben ontvangen voor het nieuwe kwartaal waaruit deze exorbitante verhoging blijkt. Bij parkeerservice staat de telefoon roodgloeiend met klachten en mensen die van slag zijn, en dat kunnen we ons goed voorstellen. Samen met een aantal partijen hebben we vragen gesteld hierover. Wat blijkt nu er is een fout gemaakt in de tariefstelling en worden de nieuwe tarieven teruggedraaid!

College dient betere informatie te verstrekken!

Tijdens de behandeling van de kadernota van de RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) werd duidelijk dat het college de afgelopen jaren verzuimd heeft de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het verbetertraject. Dit traject werd ingezet na de grote financiële tegenvallers die aan het licht kwamen half 2021. Vanaf april zal het college de raad informeren over de voortgang!

Algemene Ledenvergadering VSP

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van de VSP. Naast de bekende jaarstukken waren er geanimeerde gesprekken over toekomstige onderwerpen en waren we te gast bij Gezondheidscentrum de Schans. De VSP is klaar voor de toekomst en gaat net als de afgelopen 2 jaar het gesprek aan met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. PRAAT MEE MET DE VSP!

VSP fractie bezoekt oude Prodentfabriek in Amersfoort

Gisteren bezocht de fractie van de VSP samen met de rest van de raad de oude Prodent fabriek in Amersfoort. Hier gaan wonen, ondernemen en evenementen goed samen. Mooi om inspiratie op te doen dat kan helpen bij bijvoorbeeld plannen met de Persilfabriek. Heeft u zelf ideeën voor de Persilfabriek? Laat het de fractie weten!

VSP Nieuwjaarsreceptie goed bezocht!

Afgelopen dinsdag 9 januari waren er vertegenwoordigers uit vele wijken en buurten aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de VSP , de grootste lokale partij in Nieuwegein. Fractievoorzitter Arnold Houwer sprak de aanwezigen toe en keek terug op het afgelopen jaar en keek vooruit en bracht een toost uit op het nieuwe jaar 2024. Een jaar waarin de VSP weer nadrukkelijk zichtbaar zal zijn in de wijken en bij de vele verenigingen en instellingen die Nieuwegein rijk is. Mocht u de fractie willen uitnodigen voor een werkbezoek of meer willen weten wat de uitgangspunten en het programma zijn van de VSP dan nodigen wij u van harte uit om ons te volgen op facebook en via onze website of stuur een mail via ons mailadres info@vspnieuwegein.nl

Gratis OV voor 66 plussers

Ouderen in de provincie Utrecht met een laag inkomen hebben het vaak moeilijk. Er is onder deze groep sprake van stille armoede. De financiële drempel om het huis uit te gaan, is hoog. Eenzaamheid is vaak het gevolg. Het openbaar vervoer kan deze groep over de streep helpen. De provincie Utrecht biedt deze mensen daarom een jaar lang gratis gebruik aan van bus en tram. Ouderen die de leeftijd van 66 jaar hebben bereikt, wonen in de provincie Utrecht en niet meer te besteden hebben dan € 17.700 per jaar, kunnen vanaf 19 september gebruik maken van dit aanbod. Iedereen die met een inkomstenverklaring van de belastingdienst kan aantonen te voldoen aan deze voorwaarden en zich heeft aangemeld, ontvangt een gratis ov-abonnement dat op hun persoonlijke OV chipkaart wordt geladen. De proef met gratis OV loopt tot 9 december 2023. Ouderen kunnen het gratis OV-abonnement op de website www.gratisreizenouderen.nl aanvragen. Hier staat uitgelegd welke stappen ze moeten nemen om het abonnement aan te vragen. Wanneer mensen niet op internet kunnen of hulp nodig hebben bij de aanvraag, kunnen ze naar de bibliotheek waar een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aanwezig is. Het overzicht met de bibliotheken staat ook op de website van de gemeente. Er zijn folders met uitleg bij bibliotheken en de servicewinkels van U-OV op Utrecht CS en Syntus Utrecht op Amersfoort station. 

VSP dichtbij en zichtbaar in het centrum van Nieuwegein

Komende zaterdag 17 juni is de fractie van de VSP weer aanwezig met de nieuwe informatietent op de markt bij de ingang van City. Van 10 tot 13 uur kunt u in gesprek met onze raadsleden en mee praten over oa woningbouw, gratis OV voor ouderen en algemene zaken die u bezig houden. De VSP is de grootste lokale politieke partij in de gemeenteraad van Nieuwegein en gaat graag in gesprek met onze inwoners. Op onze website www.vspnieuwegein.nl en onze facebookpagina worden telkens de datum en locatie vermeld.

Geert Zondag draagt fractievoorzitterschap over aan Arnold Houwer

Afgelopen week heeft de fractie en het bestuur van de VSP van Geert Zondag vernomen dat hij niet langer de rol van fractievoorzitter zal uitvoeren. Wij respecteren zijn besluit en zijn hem dankbaar voor de inzet de afgelopen jaren toen de VSP in een moeilijke periode zat. Geert Zondag geeft aan: “Ik heb het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de VSP om de grotendeels nieuwe fractie op gang te helpen en nu wordt het tijd dat het beter door een ander kan worden voortgezet, ik zal wel als betrokken raadslid de belangen van de VSP en onze achterban blijven vertegenwoordigen.” De nieuwe fractievoorzitter Arnold Houwer Is bereikbaar op telefoonnummer 06-23919236.

VSP op pad met woningcoöperaties

De VSP is met de drie woningcoöperaties uit Nieuwegein op pad om te kijken en te praten over de ontwikkeling van de sociale huurwoningen, meer seniorenwoningen en aandacht voor leefbaarheid! VSP Nieuwegein uw lokale partij!