Welzijn en Zorg


Wij hebben in Nieuwegein veel voorzieningen. Deze moeten zorgvuldig in stand gehouden worden. Sport,  spel, onderwijs en cultuur zijn de pijlers van dit beleid.

De transities en daaruit voortkomende veranderingen vragen om meer aandacht qua uitvoering van beleid en communicatie.

Voor de VSP geldt dat iedereen mee moet kunnen doen aan het maatschappelijk leven – jong en oud- ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen heeft of niet.