Nieuws

Voorrang en korting voor woningzoekende senioren

Senioren moeten prettig kunnen wonen in een huis dat past bij hun wensen en behoeften. Daarom ondersteunen de gemeente Nieuwegein en de Nieuwegeinse woningcorporaties senioren die willen verhuizen naar een andere woning met voorrangs- en kortingsregelingen.

In de gemeente Nieuwegein geldt een voorrangsregeling voor huurders van 65 jaar en ouder die een grote huurwoning achterlaten en willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning zonder trap. Ook Utrecht heeft een voorrangsregeling voor senioren.

Sinds 1 september is er ook een kortingsregeling gekomen voor huurders van 55 jaar en ouder die een grote huurwoning achterlaten en willen verhuizen naar een kleinere woning. Zij betalen voor de nieuwe woning maximaal € 50 netto huur meer dan voor de achter te laten woning. Deze regeling geldt ook bij verhuizing naar Utrecht.

Posted on Oct 04, 2015.


Parkeergarage Theater lekt en vertoont gebreken

De parkeergarage onder het Stadshuis en het Theater (P4 en P5), die verleden jaar nog genomineerd werd voor de European Parking Award, vertoond scheuren en lakkages. De Mol van de Verenigde Senioren Partij (VSP) maakt zich zorgen over het verval en heeft in een Art. 42 RvO vragen gesteld aan het college van B&W.

De Mol: ‘Wij hebben visueel vastgesteld dat er sinds geruime tijd schade wordt veroorzaakt aan de steunpilaren, dilitatievoegen en betonnen wanden van de Noord- en Zuidzijde van de parkeergarage door diagonale en verticale scheurvorming. Wij willen van het college weten wat hier tegen gedaan gaat worden voordat de schade nog groter wordt. Ook willen wij weten op wie de kosten verhaald gaat worden van de schade. Frequent druipt vanuit de plafonds onder het stadsbalkon –met name bij de entrees- water.’

In de brief aan het college wil de Mol ook weten hoeveel geld er al is uitgegeven aan reparaties en schoonmaken. De Mol: ‘Wij van de VSP willen ook graag weten of de kosten van de schade voor de constructeur of voor de gemeente Nieuwegein zijn.’

Posted on Nov 27, 2014.


Verkiezingsprogramma 2014

In de raadsperiode die nu gaat eindigen was ons motto: "Het kan en moet beter"

In vier jaar tijd zijn allerlei zaken geregeld. Er is nagedacht over de toekomst van onze stad. Er zijn belangrijke projecten afgerond zoals het in gebruik nemen van ons stadhuis. De transfer van de gemeentelijke organisatie naar het nieuwe onderkomen is zeer goed verlopen. Gezien de omvang van dat project een compliment waard! De nieuwe Kom is geopend. De werkzaamheden aan de oostkant van de stad zijn bijna gereed.

De WMO loopt langzaam maar zeker steeds beter. De daarbij opgedane ervaring vormt een goede start voor de volgende ontwikkeling rondom deze activiteiten. De acties om starters woningen op te zetten in leegstaande kantoren verlopen goed.

Maar er bleven ook vele zaken liggen. Projecten kwamen en komen, mede door de economische crisis en de besluitloosheid van Den Haag, niet of maar zeer traag van de grond. Voor ouderen is te weinig gebouwd. De transities verzanden in lange procedures. De financiële positie van de gemeente is aanmerkelijk verslechterd. Veiligheid- en controletaken werden regelmatig niet of onvoldoende nauwkeurig uitgevoerd. Wonen, welzijn, zorg zijn omringd door onzekerheden. Maar vooral de plannen om de gemeente meer regie te laten voeren en meer gebruik te maken van het potentieel van onze inwoners, en met name vrijwilligers, zijn niet van de grond te komen. De noodzaak van reorganiseren en anders werken werd met veel woorden weer rijkelijk beschreven. De daartoe benodigde stappen en acties bleven weer verborgen in het schimmenspel tussen college en ambtelijk organisatie.

De Nieuwegeinse Raad stond erbij en keek er na, onmachtig om leiding te geven aan het College dat zelf in permanente reorganisatie verkeerde. Zo schakelde de politiek zich uit en kwam niet verder dan achteraf reageren in plaats van te regeren. Dat moet anders en beter en de inbreng van de Raad moet veel breder en proactief worden. Er moet meer aandacht besteed worden aan de uitvoering van zaken in plaats van slechts beschrijven wat we wensen. De tijd van: “De gemeente moet” is voorlopig voorbij. Hoe gaat de gemeente het doen wordt de kern van de zaak! Daarom: "Regie aan de Raad".

Doe mee aan deze verkiezingen. Laat uw stem horen. Het gaat over de toekomst en de kwaliteit van onze stad. De beslissingen die we nu samen zullen nemen, bepalen straks de kansen voor de jeugd, de waarde van onze huizen en ons woongenot. Zonder u kan de gemeente het niet.

De Verenigde Senioren Partij draagt zijn steentje bij, net als in de afgelopen zestien jaar. Pragmatisch en met oog voor wat haalbaar is; voor senioren, junioren, voor iedereen. Het is fijn als u met ons mee doet. Wij rekenen op uw stem!

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma 2014-2018

Posted on Jan 03, 2014.