Opgroeien in Nieuwegein


Onderwijs

Goed onderwijs geeft een goede start. De VSP vindt een goede ontwikkeling en gelijke kansen daarbij voor elk kind van groot belang. Hiervoor is een goede opvoeding en onderwijs op maat op de school van groot belang. De juiste combinatie van vorming thuis en op school vormt de basis voor een positieve ontwikkeling in het verdere leven. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor hun kinderen, de overheid en de verschillende organisaties helpen daarbij.

Ondersteuning in dit proces begint al bij het consultatiebureau. Ook de voorschoolse opvang, het basis- en voorgezet onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin participeren in de ontwikkeling van het kind. 

De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs (renovatie/nieuwbouw). Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het schoolgebouw. De VSP vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs krijgen in een kwalitatief goed schoolgebouw waar energiebesparende maatregelen en onderwijskundige functionaliteiten in meegenomen zijn. Op die manier kan er kwalitatief goed onderwijs gegeven worden, gebruik makend van toekomstbestendige voorzieningen. 


 Participatie

De VSP vindt het belangrijk dat onze gemeente voor onze jongeren een aantrekkelijke gemeente is en blijft.

Gelukkig kunnen zij nu al gebruik maken van de voorzieningen die er zijn en zoals die worden aangeboden door de vele verenigingen en instellingen.

Maar ook de oudere jeugd is belangrijk. Onderwijs en bedrijfsleven moeten gezamenlijk zorgen voor voldoende stageplaatsen, zodat scholieren ook in de eigen gemeente een leerplek kunnen vinden en deze later kunnen omzetten in een echte werkplek.

Veel jeugdigen en jongeren hebben het prima naar de zin in onze gemeente. De VSP vindt dat de plaatselijke overheid alles op alles moet zetten om deze groep voor onze gemeenschap te behouden. Dit kan door het behoud van een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed onderwijs en stageplaatsen, werkgelegenheid en adequate huisvesting. Ze zijn waardevol. We vinden het belangrijk dat er voor alle leeftijdscategorie├źn voldoende recreatiemogelijkheden zijn.