Woonzorgzones


Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten van woonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moet het verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen van senioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg en een groot aantal activiteiten - vaak vrijwillig – teneinde te voorkomen dat senioren in hun eigen woning vereenzamen. In het kader van de  participatiemaatschappij verdient het concept woonzorg zones hernieuwde aandacht.