Wonen


De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen (zeventig procent) handhaven. Woonmobiliteit voor senioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel.

Het woonzorgconcept, waarmee betaalbaar wonen voor iedereen wordt beoogd, moet worden geactiveerd.

De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar en toekomstbestendig bouwen.

De VSP is tegen bouwen in het groen en tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid (nadelige effecten) van woonwijken en voor de plaatsing van goede geluidsschermen voor de wijken vlak naast de hoofdwegen.

Tankstations in woonwijken moeten worden verwijderd.