WMO en verder


Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in Nieuwegein, los van de te verwachten aanloopproblemen, vrij redelijk verlopen. Het vervolg daarop brengt veel grote veranderingen met zich mee. Het gaat over activeren van buurtbeleid, wijkplatforms en eigen initiatieven, maar ook over bestaande instellingen en hun zorg- en welzijnstaken.

Een integrale aanpak op bestuurlijk niveau is noodzakelijk met duidelijke visies en planontwikkeling. Vele organisaties zijn hierbij betrokken. Gebruik het potentieel van de mensen en hun onderlinge  verbanden om de aanpak te versterken.