Welzijn en Duurzaamheid


De verdere ontwikkeling van onze stad brengt een aantal risico’s mee die integraal in de plannen meegewogen moeten worden. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol maar welzijn evenzo. Dat betreft dan de gevolgen van geluidsoverlast, verslechtering van luchtkwaliteit, risico’s extra verkeer en mobiliteit, bouwactiviteiten en nijverheid. Het streven naar een optimale balans tussen people, planet en profit betekent voor onze stad ook dat binnen ontwikkelingen en projecten ook de maatschappelijke en gezondheidsaspecten meegenomen worden.