Verkeer en Vervoer


Verkeersafhandeling moet  zo veel  mogelijk via de H-structuur (hoofdwegen) op basis van het Gemeentelijk Mobiliteit Plan + (plus=milieu) plaatsvinden.

De VSP streeft naar alleen bestemmingsverkeer volgens een wijk in wijk uit principe. Zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk buiten de woonwijken blijven.

De VSP vindt overigens dat het vrachtvervoer zo snel mogelijk getransformeerd moet worden in schone duurzame en stille transportmiddelen

Efficiënt openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van voorzieningen in de stad. Bovendien bevordert het de plaatselijke economie.

De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voor de auto, hetwelk daardoor bijdraagt bij aan de leefbaarheid in Nieuwegein.

Wij willen een op passagierstromen afgestemd openbaar vervoer met een emissieloos wagenpark.

Waar de verschillende soorten mobiliteitsstromen (auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen) elkaar ontmoeten, dienen wegen, fietspaden en looproutes hierop “Duurzaam Veilig” aangepast te zijn.