Veiligheid


Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat over geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht, verkeersveiligheid en nog veel meer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels, restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeente moet bij calamiteiten 24/7  bereikbaar zijn; de hulplijn 112 doet lang niet alles!

De VSP wil dat bevoegde instanties streng en duidelijk (handhavend) optreden.  Dus geen legalisering van  overtredingen. Maak ouders verantwoordelijk voor het wangedrag van hun kinderen. De schade van wangedrag moet verhaald worden op veroorzakers.

De VSP is voor mobiel cameratoezicht bij ernstige overlast.