Transities en decentralisaties


In het kader van haar bezuinigingen heeft de centrale overheid plannen om taken te decentraliseren. Zo gaan een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Bijstand (AWBZ)  naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Er is de Participatiewet vol met regels om mensen weer aan de slag te krijgen. Het gaat ook over jeugdzorg en passend onderwijs.  De verschillende activiteiten worden  in de komende jaren na elkaar bij de gemeentes onder gebracht. Binnen dit verkiezingsprogramma is het, ook gezien de wijzigingen  die er nog telkens optreden in de plannen, niet nuttig om op alle details in te gaan. Maar er gaat veel veranderen voor de gemeente en voor ons allemaal. Het woord  Participatie Maatschappij wordt daarvoor gebruikt. Het betekent dat we niet meer automatisch  hulp van de gemeente mogen verwachten. Eerst moeten we uitvinden wat we nog zelf kunnen en wat we met hulp van  familie, vrienden, buren, enz.  nog kunnen regelen. Ook zullen we als actieve inwoners aangesproken worden om te helpen. Een nieuwe wereld voor de inwoners en nieuwe taken voor de gemeente. Veel is nog onduidelijk. Ook in den Haag.

De VSP  vindt dat het principe van zorgzaamheid leidend moet zijn binnen deze transities en met namen voor de sociaal zwakkeren en de oudste senioren.