Structuurvisie


De structuurvisie kent geen kaderstelling en is nog lang niet af. De structuurvisie is gevuld met onduidelijke aanwijzingen. De benodigde kaderstelling die erbij hoort  ontbreekt nog steeds. Ook de raad heeft geen kaders gesteld voor de grenzen van groei. Zo is er, ondanks de vele voornemens om te bouwen, nauwelijks aandacht voor de gevolgen daarvan op milieu, gezondheid, zorg en welzijn, infrastructuur, onderwijs, winkelbestand  en de te verwachten effecten op de inwoners.

Wij denken dat er in de komende periode eerst duidelijk moet worden vastgesteld waar Nieuwegein wil zijn over  25 jaar en wat dat betekent voor de inwoners. En dan ga je nu bijvoorbeeld niet in park Oudegein bouwen.