Parkeren


In Nieuwegeinse wijken is sprake van een toenemende parkeerdruk. Deze situatie zal de komende jaren urgenter worden.

De VSP wil daarom dat de gemeente een onderzoek doet naar een goed op de toekomst afgestemde parkeersituatie. Dit vooral  in het perspectief van  de toekomstige bouw van vele nieuwe woningen en appartementen ( ± 5.500).