Onderwijs, Werk en Inkomen


De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk mee kunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht.

Een goede samenwerking  tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passende ondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.  

De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering van statushouders te bevorderen. Naast het aandacht schenken aan taal en gewoontes blijkt het heel nuttig om ook programma’s uit te werken over hoe men moet solliciteren en zich moet presenteren en hoe belangrijk geletterdheid daarbij is.

De gemeente heeft een economische visie met de nadruk op o.a. werkgelegenheid. Dit impliceert dat de gemeenteeen belangrijke rol moet spelen in de economische ontwikkelingen in onze stad.  Dit vraagt om goede stadspromotie, samenwerking met bedrijven en instellingen en een helder zicht op veranderende economische omstandigheden, nieuwe technologische ontwikkelingen, enz. Aandacht voor ZZP-ers wordt steeds belangrijker.

De VSP wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er merkbaar op vooruit gaat.

Armoedebeleid blijft een  belangrijke peiler van ons sociale beleid. Wie kan werken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijn schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ook belangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid.

Zorgpunt voor de VSP is het ontbreken van aandacht en gemeentelijk beleid voor leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van werk door 50-plussers.  Dit moet zo snel mogelijk worden opgepakt.