Omgevingswet


In  de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving hét speerpunt. De wet verbindt ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieu, natuur en water binnen één digitaal loket.

De VSP vindt dat de bij invoering van deze nieuwe wet in Nieuwegein de inwoner als gebruiker van de stad centraal moet staan.