Mantelzorgers en Vrijwilligers moeten ondersteunt worden


Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd moeten worden. De samenwerking werkt niet wanneer onze inwoners te laat, onvolledig of niet geïnformeerd worden.

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen bij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hun wijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.

De VSP vindt dat gemeentelijke taken binnen wet- en regelgeving zich meer moeten ontwikkelen in de richting van toetsen van plannen en het stimuleren van de maatschappij om zelf  inbreng te leveren.