Jeugdzorg


De functies en verantwoordelijkheden van wijk-netwerken moeten nog steeds beter gedefinieerd worden. Dit geldt ook  voor de jeugd-gezondheidszorg en het jeugdwerk. Daarbij moeten verantwoordelijkheden en controle niet vergeten worden.

Het is belangrijk om de jeugd en hun ouders hier bij te betrekken. Activiteiten die vanuit de jongeren zelf worden geïnitieerd, dienen serieus bekeken te worden en desgewenst adequaat  ondersteund. Verder is het onze taak jongeren de middelen aan te dragen zelf iets te doen tegen alcohol- en drugsmisbruik en voor een gezonde leefstijl.