Gezondheid


Fitte ouderen leven langer in gezondheid en maken zich langer nuttig in de maatschappij. Ouderen spelen hierin een belangrijke rol o.a. als vrijwilliger, mantelzorger en oppas voor de kleinkinderen. De samenleving profiteert van gezonde ouderen.

De VSP maakt zich op alle fronten sterk om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven, een goede gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol.