Financiën


De VSP wil gedegen financieel beleid met sluitende (meerjaren)begrotingen en begrijpelijke rapportages. Wij vinden dat er beter geraamd en begroot moet worden. Structurele uitgaven dekken we uit structurele inkomsten. We gaan zuinig om met geld. Dit moet het uitgangspunt worden voor  structureel reëel sluitende begrotingen, waarbij het werken met stelposten en impliciete besluitvorming wordt vermeden.

Indien extra middelen gevraagd worden door het College willen wij duidelijke informatie onderbouwd met cijfers waarom dat nodig is en wat de oorzaak van het tekort is.

De VSP wil een permanente scan op subsidie-mogelijkheden.

U10 en gemeenschappelijke regelingen blijken  regelmatig meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd.

De VSP streeft naar het ontwikkelen van een controlemechanisme om overschrijdingen gedurende het jaar tijdig te signaleren en controle beter te kunnen uitvoeren.