Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Groen en Geluid


De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de bewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spel staat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie en daadkrachtige plannen.

Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs,verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof en stikstofdioxide worden ook op plaatselijk niveau steeds belangrijker