Duurzaam Veilig


Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote gebieden  in de gemeente Nieuwegein aangewezen als verblijfsgebieden.  Gebieden waar iedereen – dus ook langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers – veilig over straat kan. Auto’s zijn in het verblijfsgebied ‘te gast’ en moeten zich aanpassen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden.

Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan regels). In een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem is de infrastructuur zo aangepast, dat de weggebruiker zich bijna automatisch veilig gedraagt. Naast deze aanpak van de infra-structuur is ook een intensivering van de verkeershandhaving noodzakelijk.

30-km zones vormen het hart van Duurzaam Veilig. De inrichting van deze zones, dient aan een aantal inrichtingseisen te voldoen. Het is dus niet voldoende om een bordje met ‘maximum snelheid 30-km per uur’ te plaatsen. Een 30-km zone moet zo zijn ingericht dat het fysiek nagenoeg onmogelijk is om harder dan 30-km per uur te rijden.