Discriminatie


Discriminatie betekent dat mensen onterecht een verschillende behandeling krijgen. Discriminatie is mogelijk op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur. Iemand discrimineren mag in Nederland niet. Dat staat in de grondwet. Tegen elke vorm van discriminatie moeten we hard optreden. De gelijkwaardigheid van alle mensen is een belangrijke doelstelling en daarom moeten discriminatie op de arbeidsmarkt en geweldsmisdrijven met discriminatie als achtergrond extra zwaar worden bestraft en actief bestreden worden.